Meer hypotheekruimte voor tweeverdieners in 2021

Als het aan het ministerie van Financiën ligt, krijgen tweeverdieners in 2021 opnieuw meer leenruimte voor de aankoop van een huis. Het ministerie stelt voor om het tweede inkomen vanaf volgend jaar voor 90% te laten meetellen bij het vaststellen van de maximale hypotheek.

Hypotheek tweeverdieners 2021

Omdat het verschil in besteedbaar inkomen tussen één- en tweeverdieners al jaren toeneemt, vindt budgetinstituut Nibud het verantwoord om de norm verder te verruimen. Dit jaar is het percentage al verhoogd van 70% naar 80%.

De verhoging naar 90% in 2021 betekent lang niet altijd dat tweeverdieners meer kunnen lenen dan in 2020. Voor gezinnen met maar één kostwinner wordt de leenruimte volgend jaar namelijk vaak iets lager. Voor tweeverdieners wordt die verlaging ongedaan gemaakt door het lagere inkomen zwaarder mee te tellen.

Toezichthouders zijn kritisch

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) hebben zich kritisch uitgelaten over de plannen. De toezichthouders vinden de huidige hypotheeknormen al te ruim. Zij zien liever dat de financiële buffers van huishoudens toenemen in plaats van de mogelijkheid om meer te lenen.

Aanpassing energiebesparende voorzieningen

Een andere verandering in 2021 betreft het financieren van zonneboilers en HR-ketels. Voor energiebesparende maatregelen mag je vaak meer lenen: 106% van de aankoopwaarde van het huis in plaats van 100%. Vanaf volgend jaar geldt dit niet meer voor de financiering van zonneboilers en HR-ketels.

Op advies van het Nibud is de definitie van energiebesparende voorzieningen voor 2021 namelijk aangepast. Een dergelijke voorziening moet zichzelf gedurende de looptijd van de lening terugverdienen en dit geldt niet voor zonneboilers en HR-ketels.

Heb je een vraag?

Je financiële vragen stel je niet aan zomaar een adviseur, die stel je aan een Erkend Financieel Adviseur. Vul de 4 cijfers van je postcode in en vind een Erkend Financieel Adviseur bij jou in de buurt.