Overslaan en naar de inhoud gaan

Informatie

De op deze website getoonde informatie wordt door de Stichting Erkend Hypotheekadviseur met zorg samengesteld. Wijzigingen kunnen door Stichting Erkend Hypotheekadviseur zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Indien u een link wenst aan te leggen naar www.levenwonen.nl, gelieve dit altijd naar de homepage te doen.

Aansprakelijkheid

Stichting Erkend Hypotheekadviseur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Stichting Erkend Hypotheekadviseur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van Stichting Erkend Hypotheekadviseur opgenomen informatie.

Stichting Erkend Hypotheekadviseur is niet verantwoordelijk voor mogelijke virussen indien deze, ondanks controlemaatregelen, toch op de website van Stichting Erkend Hypotheekadviseur zouden voorkomen. Stichting Erkend Hypotheekadviseur is evenmin verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van websites die met de website LevenWonen.nl zijn gelinked.

Privacy

Stichting Erkend Hypotheekadviseur respecteert de privacy van elke bezoeker aan deze site. Hierna wordt beschreven hoe Stichting Erkend Hypotheekadviseur gegevens verzamelt en hoe die gegevens gebruikt worden.

Persoonsgegevens

Stichting Erkend Hypotheekadviseur verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Door zich te registreren op de website LevenWonen.nl geeft een adviseur de SEH toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan en te gebruiken voor intern marktonderzoek en statistische doeleinden. Stichting Erkend Hypotheekadviseur verzekert elke geregistreerde adviseur met de grootste zorgvuldigheid om te gaan met persoonlijke gegevens conform de geldende wettelijke bepalingen en zal deze gegevens niet verstrekken aan derden.

Een consument die contact zoekt met een adviseur en/of meedoet aan een actie, geeft de SEH toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens tijdelijk op te slaan ten behoeve van de contactvraag en/of deelname aan de actie.

Cookies

De website www.levenwonen.nl plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om onze website beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren, zodat de Stichting Erkend Hypotheekadviseur na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. De Stichting Erkend Hypotheekadviseur gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu. Uiteraard kunt u het gebruik van cookies ook uitschakelen.

Let op: Wanneer u cookies uitschakelt via uw browser, kan het voorkomen dat bepaalde diensten of elementen van deze site niet of niet optimaal functioneren. 

Auteursrecht

Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, namen, handelsnamen, logo's, woord- en beeldmerken zijn eigendom van of in licentie bij de Stichting Erkend Hypotheekadviseur dan wel andere partijen en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden het materiaal op deze site -al dan niet in bewerkte vorm- te kopiƫren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden.

Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken stemt u in met de hierboven beschreven voorwaarden en beperkingen.