Kun je bij arbeidsongeschiktheid de hypotheek nog betalen?

In Nederland kunnen meer dan 800.000 mensen door een ziekte of ongeval hun werk niet meer (volledig) doen. Dat is bijna één op de tien!

Man in een rolstoel

Iedereen kan langdurig ziek worden of een ongeval krijgen. Dan ben je arbeidsongeschiktheid. Soms duurt dat kort, soms lang. Soms kun je helemaal niet meer werken, soms nog voor een deel.

Arbeidsongeschiktheid heeft altijd financiële gevolgen. Zelfs als je een uitkering krijgt. De vaste (woon)lasten lopen wel gewoon door. Hoe lang kun jij de hypotheek nog betalen als je niet meer kunt werken?

Eén op de tien Nederlanders is (deels) arbeidsongeschikt

In loondienst: WIA-uitkering

Voor werknemers in loondienst is er een vangnet: de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). Maar een WIA-uitkering is aanzienlijk lager dan je oude inkomen.

Meer hierover lees je op de websites van de Rijksoverheid of het UWV. Of je vraagt een Erkend Financieel Adviseur om informatie. Die kijkt namelijk verder dan je hypotheek. En weet dus ook alles van de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid.

Ondernemers en zzp’ers

Ondernemers en zzp’ers vormen een bijzondere risicogroep. Voor hen is er geen sociaal vangnet. Met name zzp’ers komen vaak in de problemen als ze langere tijd niet kunnen werken. Uit cijfers van de Kamer van Koophandel blijkt dat slechts 27% tegen dit risico is verzekerd. Bijna driekwart verliest dus (deels) zijn of haar inkomen bij arbeidsongeschiktheid.

Ook voor ondernemers en zzp’ers is er een oplossing: een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Die hoeft niet altijd zo duur te zijn als je misschien denkt. Weten hoe dat zit? Ook dan kan een Erkend Financieel Adviseur je helpen.

Arbeidsongeschiktheid en je hypotheek

Als je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt, is dat een ingrijpende gebeurtenis. Een situatie die grote financiële gevolgen kan hebben. Zo groot, dat je misschien de hypotheek niet meer kunt betalen. En dus je huis moet verkopen. Wil je weten welke opties je hebt om jouw risico’s te verkleinen? Een Erkend Financieel Adviseur helpt je erbij.

HypotheekBlij Scan
HypotheekBlij Scan

Heb je een vraag?

Je financiële vragen stel je niet aan zomaar een adviseur, die stel je aan een Erkend Financieel Adviseur. Vul de 4 cijfers van je postcode in en vind een Erkend Financieel Adviseur bij jou in de buurt.