Huiseigenaren duurder uit in 2020

Voor veel Nederlandse huishoudens gaat de afvalstoffenheffing volgend jaar omhoog. Daarnaast betalen de meeste huizenbezitters in 2020 meer onroerendezaakbelasting (ozb).

Gemiddeld bedraagt de stijging van de ozb 4%. Lokaal zijn er echter uitschieters die kunnen oplopen tot meer dan 30%! Maar er zijn ook gemeenten die de ozb juist iets verlagen. Eén en ander blijkt uit onderzoek van de Vereniging Eigen Huis (VEH).

Gemeenten die de ozb verhogen, zeggen dat ze het geld nodig hebben voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdzorg. Tot 2015 lag de uitvoering van deze wet bij het Rijk, sindsdien is het een verantwoordelijkheid van de gemeenten.

Directeur Rob Mulder van de VEH vindt dit niet wenselijk. Naar zijn mening is het onterecht dat de extra kosten voor de Wmo worden afgewenteld op huiseigenaren. Volgens Mulder is die begroting een zaak tussen de Rijksoverheid en de gemeenten.

Restafval

Ook de afvalstoffenheffing gaat in 2020 met gemiddeld 8% omhoog. Hier hebben niet alleen huiseigenaren last van maar huurders ook. Reden voor de hogere heffing is dat gemeenten sinds 2018 meer belasting moeten betalen voor de verwerking van restafval.

De gedachte achter die verhoging is het stimuleren van afvalscheiding en hergebruik. Als gevolg hiervan zijn de kosten voor de verbranding van restafval inmiddels ruim twee keer zo hoog als in 2018. Die extra kosten worden vervolgens weer doorberekend aan de huishoudens in de gemeente.

Heb je een vraag?

Je financiële vragen stel je niet aan zomaar een adviseur, die stel je aan een Erkend Financieel Adviseur. Vul de 4 cijfers van je postcode in en vind een Erkend Financieel Adviseur bij jou in de buurt.