Overslaan en naar de inhoud gaan

Voorwaarden actie 'Deel je beste BespaarTip en win € 1.300’

Privacy deelnemers
SEH acht zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Daarom hanteert de stichting een drietal kernwaarden bij de verwerking van persoonsgegevens: 

 • Beperkte verzameling. SEH beperkt de verzameling van persoonsgegevens tot een minimum. Voor het toekennen van de hoofdprijs zijn de naam van de deelnemer en diens contactgegeven e-mailadres noodzakelijk.
 • Beveiliging. SEH neemt passende maatregelen om deze gegevens te beschermen. De data zijn alleen inzichtelijk voor het campagneteam van LevenWonen.
 • Rechten. SEH respecteert de rechten van deelnemers, zoals het recht om de persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Spelregels ‘Beste BespaarTip’

 1. De actie ‘Beste BespaarTip’ start op 1 september 2022. De actie loopt tot en met 31 oktober 2022. In deze periode kunnen deelnemers een of meer ‘BespaarTips’ indienen.
 2. Alleen tips die worden gegeven via het daarvoor beschikbaar gestelde formulier op LevenWonen doen mee aan de actie. Een noodzakelijke voorwaarde is tevens dat dit formulier is voorzien van een bestaande naam (voor- en achternaam) en persoonlijk, functionerend e-mailadres van de deelnemer.
 3. Per formulier mag niet meer dan één tip worden aangedragen.
 4. De organisatie behoudt zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten van deelname. 
 5. Een jury, bestaande uit leden van het campagneteam LevenWonen, bepaalt wat de ‘Beste BespaarTip’ is en bepaalt daarmee ook de winnaar van de actie.
 6. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 7. De hoofdprijs is gelijk aan de eenmalige Energietoeslag 2022. Dit is een geldbedrag van € 1.300,-.
 8. De geldprijs wordt uiterlijk 31 december 2022 uitbetaald aan de winnaar, indien de winnaar voldoet aan de daarvoor geldende voorwaarden.

Voorwaarden winnaar hoofdprijs ‘Beste BespaarTip’

Een onafhankelijke jury bepaalt in week 44 wat de ‘Beste BespaarTip’ is. In de week daarop neemt LevenWonen contact op met de indiener van deze tip. Deze persoon kan alleen in aanmerking voor de hoofdprijs als hij/zij voldoet aan de volgende voorwaarden:

 1. Het ingevulde e-mailadres is correct en functioneert. Het bewijs daarvoor wordt geleverd door antwoord te geven op de mail van LevenWonen.
 2. Of de opgegeven naam persoonlijk en correct is, wordt vastgesteld aan de hand van een geldig identiteitsbewijs.
 3. De prijswinnaar verstrekt tijdig, doch uiterlijk vóór 1 december, zijn/haar bankrekeningnummer (IBAN-nummer) aan LevenWonen. De geldprijs wordt binnen uiterlijk 30 dagen na ontvangst van het IBAN-nummer van de prijswinnaar overgemaakt op diens rekening.
 4. De prijswinnaar tekent geen bezwaar aan tegen publicatie van diens tip én diens naam door SEH, op de website LevenWonen en daarmee samenhangende communicatie-uitingen.
 5. De prijswinnaar werkt mee aan een persbericht van SEH over de actie ‘Beste BespaarTip’. Deze medewerking bestaat meer concreet uit het beschikbaar stellen van een foto en een citaat voor het persbericht.

Bij het publiceren van het persbericht acht SEH zich verbonden aan de regels zoals gesteld onder ‘Privacy deelnemers’. Buiten de naam en foto van de prijswinnaar worden geen andere persoonsgegevens gepubliceerd, zoals bijvoorbeeld geboortedatum, adresgegevens, e-mail of telefoonnummer, enzovoorts.

Privacy deelnemers
SEH acht zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Daarom hanteert de stichting een drietal kernwaarden bij de verwerking van persoonsgegevens: 

 • Beperkte verzameling. SEH beperkt de verzameling van persoonsgegevens tot een minimum. Voor het toekennen van de hoofdprijs zijn de naam van de deelnemer en diens contactgegeven e-mailadres noodzakelijk.
 • Beveiliging. SEH neemt passende maatregelen om deze gegevens te beschermen. De data zijn alleen inzichtelijk voor het campagneteam van LevenWonen.
 • Rechten. SEH respecteert de rechten van deelnemers, zoals het recht om de persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Spelregels ‘Beste BespaarTip’

 1. De actie ‘Beste BespaarTip’ start op 1 september 2022. De actie loopt tot en met 31 oktober 2022. In deze periode kunnen deelnemers een of meer ‘BespaarTip’ indienen.
 2. Alleen tips die worden gegeven via het daarvoor beschikbaar gestelde formulier op LevenWonen doen mee aan de actie. Een noodzakelijke voorwaarde is tevens dat dit formulier is voorzien van een bestaande naam (voor- en achternaam) en persoonlijk, functionerend e-mailadres van de deelnemer.
 3. Per formulier mag niet meer dan één tip worden aangedragen.
 4. De organisatie behoudt zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten van deelname. 
 5. Een jury, bestaande uit leden van het campagneteam LevenWonen, bepaalt wat de ‘Beste BespaarTip’ is en bepaalt daarmee ook de winnaar van de actie.
 6. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 7. De hoofdprijs is gelijk aan de eenmalige Energietoeslag 2022. Dit is een geldbedrag van € 1.300,-.
 8. De geldprijs wordt uiterlijk 31 december 2022 uitbetaald aan de winnaar, indien de winnaar voldoet aan de daarvoor geldende voorwaarden.

Voorwaarden winnaar hoofdprijs ‘Beste BespaarTip’

Een onafhankelijke jury bepaalt in week 44 wat de ‘Beste BespaarTip’ is. In de week daarop neemt LevenWonen contact op met de indiener van deze tip. Deze persoon kan alleen in aanmerking voor de hoofdprijs als hij/zij voldoet aan de volgende voorwaarden:

 1. Het ingevulde e-mailadres is correct en functioneert. Het bewijs daarvoor wordt geleverd door antwoord te geven op de mail van LevenWonen.
 2. Of de opgegeven naam persoonlijk en correct is, wordt vastgesteld aan de hand van een geldig identiteitsbewijs.
 3. De prijswinnaar verstrekt tijdig, doch uiterlijk vóór 1 december, zijn/haar bankrekeningnummer (IBAN-nummer) aan LevenWonen. De geldprijs wordt binnen uiterlijk 30 dagen na ontvangst van het IBAN-nummer van de prijswinnaar overgemaakt op diens rekening.
 4. De prijswinnaar tekent geen bezwaar aan tegen publicatie van diens tip én diens naam door SEH, op de website LevenWonen en daarmee samenhangende communicatie-uitingen.
 5. De prijswinnaar werkt mee aan een persbericht van SEH over de actie ‘Beste BespaarTip’. Deze medewerking bestaat meer concreet uit het beschikbaar stellen van een foto en een citaat voor het persbericht.

Bij het publiceren van het persbericht acht SEH zich verbonden aan de regels zoals gesteld onder ‘Privacy deelnemers’. Buiten de naam en foto van de prijswinnaar worden geen andere persoonsgegevens gepubliceerd, zoals bijvoorbeeld geboortedatum, adresgegevens, e-mail of telefoonnummer, enzovoorts.